Extra mogelijkheden bij onze livestreams.

Met name wanneer de livestream via onze eigen servers wordt uitgezonden, zijn er diverse extra opties bij te leveren. Deze vergroten de interactie mogelijkheden tussen online kijkers en publiek op locatie.

Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Livestream afschermen met toegangscode

Soms is het niet gewenst de livestream uitzending publiekelijk weer te geven, wat we oplossen door een toegangscode te laten invullen.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. Een algemene toegangscode, die voor elke kijker hetzelfde is. Deze optie is zonder meerprijs.
  2. Gebruikersnaam/wachtwoord combinaties die voor iedereen uniek zijn. Er wordt dan voorkomen dat codes worden uitgewisseld. Dit is mogelijk met een vooraf opgestelde lijst van mogelijke kijkers, óf door deze zichzelf te laten registreren. Zie daarvoor het volgende item.

Registratie vooraf van gebruikers

Met deze optie dient men zich eerst te registreren, alvorens de livestream uitzending bekeken kan worden. Daarmee wordt bekend wie er heeft gekeken, en kunnen ook extra gegevens worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een email adres om naderhand aanvullende informatie toe te kunnen sturen. Na de registratie kan vervolgens worden ingelogd op de livestream met de bij registratie aangemaakte toegangscode. Het is mogelijk email adressen te valideren met een bevestigingsmail.

Verwerking van de geregistreerde gegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor wordt een “verwerkersovereenkomst” afgesloten met de opdrachtgever. Om aan de bepalingen daarvan te kunnen voldoen, gebeurt de verwerking met een eigen applicatie, op een in Nederland geplaatste beveiligde server. We voorkomen daarmee dat persoonsgegevens beschikbaar kunnen komen buiten de EU, een voorwaarde van de AVG.

Betaalfunctie

Een verdere uitbreiding is de mogelijkheid om de kijker te laten betalen voor de livestream. Dit is niet voor alle uitzendingen geschikt, immers het aantal kijkers kan sterk teruglopen door de “betaalmuur”. Voor evenementen waar een toegangsprijs voor wordt gehanteerd, kan het echter redelijk zijn ook voor de livestream een gepaste bijdrage te vragen.

Een betaalfunctie moet in combinatie met registreren van gebruikers. Anders zou er opnieuw afgerekend worden bij verversen van het browser scherm. Ook dit is dus onderhevig aan de AVG (zie hierboven). Mede daarom loopt de betaalfunctie via een Nederlandse paymentprocessor (betalingsverwerker).

Hierdoor is het mogelijk om met Ideal af te rekenen, maar ook het Belgische equivalent Bancontact of het Duitse Sofortbanking. Zelfs is voor Bitcoin te kiezen. Vraag ons om de volledige lijst met betaalmogelijkheden en de tarieven daarvoor.

Livestream weergeven op de locatie zelf

We kunnen de uitzending ook ter plaatse laten zien via beeldschermen of projectie. Bijvoorbeeld om de bezoekers beter zicht te geven over wat er in de zaal gebeurt. Of om buiten de zaal te kunnen meekijken. Zie beeldschermverhuur.eu

Op veel evenementen wordt tegenwoordig een aparte ruimte ingericht om email te beantwoorden of actief te zijn op social media. Dit om de presentatie zelf niet te verstoren. Het ligt dan voor de hand daar een beeldscherm neer te zetten waarop de livestream is te volgen.

Het is mogelijk tekst te projecteren over het beeld, met mededelingen of programma-aanwijzingen.

Live titeling

Met live titeling kunnen we de naam van elke spreker in beeld zetten en bijvoorbeeld de organisatie waar deze vandaan komt. Maar ook andere titels zijn mogelijk, zoals het duidelijk aangeven van programma onderdelen en bijvoorbeeld een pauze aankondiging.

Talent view en aftelklok

De “talent view” is een weergave van de uitzending via een afkijk monitor voor op het podium. Bij uitzenden naar Facebook, kunnen we ook likes en comments laten zien, zodat de presentator een indruk krijgt van de online activiteit.

Over het monitor beeld is een aftelklok te projecteren, om het einde van de spreektijd aan te geven. Deze speakers countdown timer kan natuurlijk ook zelfstandig worden weergegeven zónder de livestream op de achtergrond.

Mogelijkheid voor reageren bij de livestream

Bij Facebook Live is de mogelijkheid van commentaar geven standaard aanwezig, mits de kijker is ingelogd via een actief account. Ook bij livestreaming naar uw corporate website kunnen we dit toevoegen. Dit is te koppelen aan registreren vooraf, als dat door de opdrachtgever verplicht wordt gesteld. Maar via onze applicatie kan het ook anoniem, zonder te hoeven inloggen.

Houdt er wel rekening mee dat de commentaar mogelijkheid veel meer ruimte op een webpagina vraagt dan alleen een livestream. Het is daarom beter hier een aparte pagina voor aan te maken. Ook kunnen wij dit voor u verzorgen.

Het is verstandig het commentaar bij te sturen wanneer er vervelende opmerkingen worden gemaakt, door zelf ook actief deel te nemen. Modereren door reacties eerst goed te keuren alvorens te plaatsen kan ook, of om niet passend commentaar vervolgens weg te halen.

"Polling", online voting en hybride interactie

Polling is kort gezegd het vragen stellen aan de zaal, en de antwoorden automatisch in percentages weergeven. Dit om de betrokkenheid van en interactie met het publiek te vergroten en de presentatie levendiger te maken.

Vroeger werden daar “stemkastjes” voor gebruikt, tegenwoordig gaat dit vaak via de eigen smartphone. Daardoor kan ook de online kijker naar de livestream hieraan meedoen. Waardoor “online” en “offline” geïntegreerd wordt.

Er bestaan verschillende systemen om deze oude stemkastjes te vervangen. Ook de Livemedia applicatie biedt daar mogelijkheden voor. En heeft als voordeel dat niet per gebruiker een bedrag is af te rekenen, zoals elders vaak het geval is.

Dit voorbeeld van verbinding en interactie tussen online kijkers en aanwezig publiek is het kenmerk van een hybride event. Een eenvoudige vorm is al om online commentaar op te nemen als programma onderdeel en gestelde vragen te laten beantwoorden door de presentator op het podium.

Maatwerk voor úw hybride event

Zoekt u een voorziening waar wij nog niet aan hebben gedacht? Vraag het ons!

Toevoegingen zijn soms eenvoudig te realiseren binnen onze Livemedia applicatie. En anders is het een uitdaging om dit voor u mogelijk te maken.

Livestream afschermen met toegangscode

Soms is het niet gewenst de livestream uitzending publiekelijk weer te geven, wat we oplossen door een toegangscode te laten invullen.

Registratie vooraf van gebruikers

Met deze optie dient men zich eerst te registreren, alvorens de livestream uitzending bekeken kan worden. Bijvoorbeeld om een email adres vast te leggen, en naderhand aanvullende informatie toe te sturen.

Betaalfunctie

Een verdere uitbreiding is de mogelijkheid om de kijker te laten betalen voor de livestream. Voor evenementen waar een toegangsprijs voor wordt gehanteerd, kan het redelijk zijn ook voor de livestream een gepaste bijdrage te vragen.

Livestream weergeven op de locatie zelf

We kunnen de uitzending ook ter plaatse laten zien via beeldschermen of projectie. Bijvoorbeeld om de bezoekers beter zicht te geven over wat er in de zaal gebeurt. Of om buiten de zaal te kunnen meekijken. Het is mogelijk tekst te projecteren over het beeld, met mededelingen of programma-aanwijzingen.

Live titeling

Met live titeling kunnen we de naam van elke spreker in beeld zetten en bijvoorbeeld de organisatie waar deze vandaan komt. Maar ook andere titels zijn mogelijk, zoals het duidelijk aangeven van programma onderdelen en bijvoorbeeld een pauze aankondiging.